Piano transport

Piano transport

Does your valuable piano need to be transported to another location? You want to move your piano? Transporting or transporting a piano (or organ or grand piano) is no problem for Derksen Removals. We hebben alle mogelijke beschermings- en transportmiddelen om dit mogelijk te maken. Wij maken zelf geconditioneerde bekistingen voor het vervoer van kostbare piano’s zodat uw piano veilig en zonder schade vervoerd wordt.

Please contact us for more information!

Who is Derksen Verhuizingen?

Moving soon? Ask for a free quotation!